"เสธ.หมึก" นั่งนายกสมาคมกีฬาจักรยานสมัย 3 ติดต่อกัน

"เสธ.หมึก" พลเอกเดชา เหมกระศรี นายกสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยฯ เป็นประธานการประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2567 มีวาระสำคัญคือการเลือกตั้งนายกสมาคมฯ หลังทำหน้าที่บริหารครบวาระ 4 ปี (พ.ศ.2563-2567) เมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2567 โดยส…