ก.พ. เปิดเว็บไซต์ ทดลองทำตัวอย่างข้อสอบรับราชการ-ทุนรัฐบาล

เว็บไซต์สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน หรือ ก.พ. เปิดให้ผู้ที่สนใจ ทดลองทำตัวอย่างแบบทดสอบเข้ารับราชการ และแบบทดสอบทุนรัฐบาล หลังมีการเปิดแผนปฏิทินการสอบ เพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป หรือภาค ก. ด้วยระ…