คำถวายของใส่บาตร อธิษฐานจิตเวลาทำบุญ วันมาฆบูชา 2567

เนื่องในวันมาฆบูชา ที่ตรงกับวันเสาร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2567 นี้ พระภาวนาวิริยคุณ (หลวงพ่อทัตตชีโว) มีพระธรรมเทศนาเรื่องการอธิษฐานว่า“ทำบุญก็ได้บุญแล้ว” นี้เป็นคำกล่าวที่ถูกต้อง แต่ถ้าเราไม่อธิษฐานกำกับให้ดี ถ้า…